Dlaczego warto wziąć pod uwagę współczynnik likwidacji szkody? | Maksymalne ubezpieczenie na życie (2023)

Zanim zaczniemy mówić o tym, co jestWspółczynnik zaspokojenia roszczeńponadto istotne jest, abyśmy najpierw zrozumieli perspektywę towarzystwa ubezpieczeń na życie dotyczącą posiadania usprawnionego i solidnego procesu likwidacji szkód. Podstawowym celem planu ubezpieczenia na życie, zwłaszcza ubezpieczenia terminowego, jest zapewnienie wsparcia finansowego Twojej rodzinie na wypadek, gdyby coś Ci się stało.

W przypadku zakupu planu terminowego lub innego produktu ubezpieczeniowego od ubezpieczyciela z wysokim współczynnikiem likwidacji szkód:

 • Możesz mieć pewność, że całe doświadczenie związane ze zgłoszeniem roszczenia do wypłaty będzie proste, wygodne i przejrzyste
 • W razie niespodziewanego nieszczęśliwego wypadku Twoi bliscy będą mieli pewność szybkiej wypłaty świadczenia z ubezpieczenia na życie

Z reguły należy zatem wziąć pod uwagę proces rozpatrywania roszczeń i wskaźnik wypłaconych odszkodowań w firmie ubezpieczeniowej na życie przed zakupem ubezpieczenia od niej.

Powiązane artykuły

 • Dlaczego badanie lekarskie jest ważne dla ubezpieczenia terminowego
 • Kluczowe funkcje i zalety planu terminowego online Plus
 • Ubezpieczenie terminowe dla wszystkich grup wiekowych
 • Korzyści podatkowe z ubezpieczenia terminowego
 • Korzyści z planu grupowego ubezpieczenia na życie
 • Często zadawane pytania dotyczące ubezpieczeń terminowych
 • Co to jest ubezpieczenie terminowe

Dlaczego wskaźnik wypłaconych roszczeń jest ważny?

Jeśli zastanawiasz się, co to jest współczynnik wypłaty odszkodowania/wypłacalności, musisz pamiętać, że im wyższy jest współczynnik wypłaty odszkodowania lub wskaźnik likwidacji szkody, tym większe masz zaufanie do ubezpieczyciela. Jednocześnie będziesz mieć pewność, że firma ubezpieczeniowa ogólnie posiada zdolność zarządzania wysokim ryzykiem, tj. wdrożyła niezbędne procesy w celu identyfikacji i obsługi błędnych wniosków o odszkodowanie.

Dlaczego warto wziąć pod uwagę współczynnik likwidacji szkody? | Maksymalne ubezpieczenie na życie (1)

Dlaczego wskaźnik wypłaconych roszczeń jest ważny?

Jeśli zastanawiasz się, co to jest współczynnik wypłaty odszkodowania/wypłacalności, musisz pamiętać, że im wyższy jest współczynnik wypłaty odszkodowania lub wskaźnik likwidacji szkody, tym większe masz zaufanie do ubezpieczyciela. Jednocześnie będziesz mieć pewność, że firma ubezpieczeniowa ogólnie posiada zdolność zarządzania wysokim ryzykiem, tj. wdrożyła niezbędne procesy w celu identyfikacji i obsługi błędnych wniosków o odszkodowanie.

Ogólnie rzecz biorąc, wysoki CSR odzwierciedla zaangażowanie firmy ubezpieczeniowej wobec posiadaczy polis. Max Life Insurance plasuje się w gronie ubezpieczycieli ze wskaźnikami likwidacji szkód powyżej 90%. W roku obrotowym 2019-20 nasz współczynnik wypłacalności wyniósł 99,22%*.

*Źródło — roczne zbadane finanse za rok obrotowy 2019-20Dlaczego warto wziąć pod uwagę współczynnik likwidacji szkody? | Maksymalne ubezpieczenie na życie (2)

Ogólnie rzecz biorąc, wysoki CSR odzwierciedla zaangażowanie firmy ubezpieczeniowej wobec posiadaczy polis. Max Life Insurance plasuje się w gronie ubezpieczycieli ze wskaźnikami likwidacji szkód powyżej 90%. W roku obrotowym 2021-22 nasz współczynnik wypłacalności wyniósł 99,34%*.

*Źródło — roczne zbadane finanse za rok obrotowy 21-22

Stosunek rozliczeń/wypłaconych roszczeń Max Life na przestrzeni lat

Max Life Insurance dokłada znacznych starań, aby usprawnić proces i doświadczenie likwidacji szkód. Wyrazem tego zobowiązania są wskaźniki wypłaconych odszkodowań z ostatnich pięciu lat.

Max Life Insurance był w stanie osiągnąć i utrzymać wskaźnik likwidacji szkód wśród prywatnych ubezpieczycieli na życie przez ostatnie pięć lat obrotowych, zgodnie z kolejnymi raportami rocznymi IRDAI oraz ujawnieniami publicznymi Max Life i rocznymi audytami finansowymi.

Roszczenie o zapłatę % FY'15 ^

Odszkodowania wypłacone % FY'16 ^

Odszkodowania wypłacone % FY'17 ^

Odszkodowania wypłacone % FY'18^

Odszkodowania wypłacone % FY'21# #

Stosunek

96,95%

97,81%

98,26%

98,74%

99,34%

^IRDAI Sprawozdanie roczne FY'17-18, FY'18-19, FY'19-20, FY'20-21

## Roczne zbadane finanse RO'21-22

Najnowszy współczynnik wypłaconych odszkodowań (współczynnik wypłacenia odszkodowania) dla max Life Insurance wynosi 99,34% * dla roku budżetowego 2021-22.

*Źródło — roczne zbadane finanse za rok obrotowy 21-22

Poznaj proces likwidacji szkód w Max Life Insurance

W ciągu ostatnich pięciu lat Max Life Insurance podejmował działania mające na celu ciągłe doskonalenie procesu likwidacji szkód. Proces wypłaty odszkodowania w Max Life Insurance jest nie tylko szybszy, ale także wygodniejszy dla rodzin pogrążonych w żałobie. Proces wypłaty odszkodowania w Max Life Insurance obejmuje następujące unikalne funkcje:

1. Przejrzyste informacje dotyczące składania wniosków

Witryna Max Life Insurance zawiera dedykowane centrum roszczeń. Centrum roszczeń na stronie internetowej zawiera niezbędne informacje w przejrzysty sposób.

Dlaczego warto wziąć pod uwagę współczynnik likwidacji szkody? | Maksymalne ubezpieczenie na życie (3)

W ciągu ostatnich pięciu lat Max Life Insurance podejmował działania mające na celu ciągłe doskonalenie procesu likwidacji szkód. Proces wypłaty odszkodowania w Max Life Insurance jest nie tylko szybszy, ale także wygodniejszy dla rodzin pogrążonych w żałobie. Proces wypłaty odszkodowania w Max Life Insurance obejmuje następujące unikalne funkcje:

1. Przejrzyste informacje dotyczące składania wniosków

Witryna Max Life Insurance zawiera dedykowane centrum roszczeń. Centrum roszczeń na stronie internetowej zawiera niezbędne informacje w przejrzysty sposób. Twój pełnomocnik może pobrać wniosek z sekcji roszczeń na stronie internetowej lub skontaktować się z najbliższym oddziałem Max Life Insurance, gdzie nasi doświadczeni agenci/doradcy pomogą mu zrozumieć proces składania wniosku i złożyć wniosek Oświadczenie.

Dlaczego warto wziąć pod uwagę współczynnik likwidacji szkody? | Maksymalne ubezpieczenie na życie (4)

Twój pełnomocnik może pobrać roszczenie z sekcji roszczeń na stronie internetowej lub skontaktować się z najbliższym oddziałem Max Life Insurance, gdzie nasi doświadczeni agenci/doradcy pomogą mu zrozumieć proces składania wniosku i złożyć wniosek.

2. Wyznaczenie Dedykowanego Pełnomocnika ds. Likwidacji Szkód

Dla każdego roszczenia Max Life Insurance wyznacza dedykowanego urzędnika ds. relacji z roszczeniami (CRO). Podstawowym obowiązkiem urzędnika ds. relacji z roszczeniami jest upewnienie się, że członkowie Twojej rodziny pogrążeni w żałobie otrzymają terminowe zaspokojenie roszczenia.

Specjalista ds. relacji z roszczeniami w ubezpieczeniach na życie Max Life pomoże Twojej osobie przez cały proces składania wniosku — w gromadzeniu i składaniu niezbędnej dokumentacji roszczenia, terminowej ocenie i wypłacie roszczenia.

3. InstaClaimTM

Max Life Insurance wprowadził InstaClaimTM, przy czym staramy się uregulować wszystkie roszczenia z tytułu śmierci w ciągu jednego dnia od otrzymania potwierdzenia roszczenia, z zastrzeżeniem następujących warunków:

A)Kwota roszczenia dla wszystkich kwalifikujących się polis wynosi do 1 crore Rs

B)Roszczenia dotyczą polis, które zakończyły trzy kolejne lata

C)Wszystkie wymagane dokumenty zostały złożone przed godziną 15:00 w dniu roboczym

D)Twierdzenie nie gwarantuje żadnej weryfikacji w terenie

W przypadkach wymagających weryfikacji w terenie, Max Life Insurance wypłaci odszkodowanie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wszystkich obowiązkowych dokumentów. W przeciwnym razie Max Life Insurance wypłaci odsetki od kwoty roszczenia z tytułu śmierci za każdy dzień zwłoki powyżej 5 dni roboczych. Wszystkie roszczenia, które kwalifikują się do roszczenia natychmiastowego, zostaną wypłacone w ciągu 1 dnia roboczego od daty złożenia obowiązkowych dokumentów, w przeciwnym razie Max Life Insurance zapłaci odsetki według stopy bankowej na początku roku obrotowego, w którym otrzymano roszczenie (4,65% rocznie za rok budżetowy 2020) -21) za każdy dzień zwłoki powyżej 1 dnia roboczego.

4. Wspieranie edukacji dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

W ramach naszego wkładu w budowanie bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego społeczeństwa, firma Max Life Insurance wprowadziła wyjątkową inicjatywę pod nazwą „Chroń uśmiech”*. W tym ubezpieczeniu Max Life Insurance finansuje 1 rok edukacji dziecka znajdującego się w trudnej sytuacji za każde roszczenie z tytułu śmierci, które rozlicza w swoich planach ubezpieczenia terminowego przez pozostałą część bieżącego roku finansowego. Max Life Insurance pomoże im stać się świadomymi obywatelami jutra. Max Life Insurance będzie współpracować z AICAPD, organizacją pozarządową na poziomie krajowym, która działa na rzecz poprawy sytuacji dzieci osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej i społecznej oraz zacofanych.

*A.Protect a Smile ma zastosowanie do wszystkich planów okresowych, tj. pięcioletniego odnowienia ubezpieczenia Max Life i zamiennego okresu ubezpieczenia (nieuczestniczące) — 104N001V01; Polisa Max Life Easy Term-104N002V01; Maksymalny okres ubezpieczenia na życie (nieuczestniczący/niezamienny-104N009V01; Max Life Platinum Protect-104N060V01; Max Life Platinum Protect II-104N060V02; Plan okresowy Max Life Return- 104N069V01; Plan okresowy Max Life Online – 104N078V01; Maksymalny zwrot Premium Life Plan ochrony – 104N083V01; Superokresowy plan Max Life – 104N086V01; Superokresowy plan Max Life – 104N086V02; Superokresowy plan Max Life – 104N086V03; Plan okresowy Max Life Plus – 104N092V01; Plan okresowy Max Life Plus – 104N092V02; Max Life Online Plan okresowy Plus – 104N092V03; Plan okresowy Max Life Online Plus – 104N092V04; Plan okresowy Max Life Smart – 104N113V01; Plan okresowy Max Life Smart – 104N113V02

B.MaksUbezpieczenie na życiesfinansuje roczną edukację dziecka uprzywilejowanego.

C.Ma to zastosowanie wyłącznie do wszystkich roszczeń z tytułu śmierci związanych z planem Max Life Term Plan rozstrzygniętych między 1ulmarca 2020 do 31ulMarzec 2021 r. zgodnie z Zasadami firmy, które mogą od czasu do czasu decydować.

D.Obejmuje to również wszystkie wydatki na czesne i przybory szkolne.

D.Obejmuje to również wszystkie wydatki na czesne i przybory szkolne.

Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie terminowej wypłaty odszkodowań i uproszczenie obsługi szkód dla naszych klientów. Jednocześnie nasze starania pomagają nam również wypełniać naszą społeczną odpowiedzialność za wspieranie przyszłości dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Wysiłki te znajdują również odzwierciedlenie we wzroście procentowym odszkodowań i szkód rok do roku.

Ponadto Max Life Insurance miał najnowszy współczynnik wypłacanych odszkodowań (współczynnik wypłacalności szkód) na poziomie 99,34%* za rok obrotowy 2021-22,

*Źródło — roczne zbadane finanse za rok obrotowy 21-22

Dlaczego warto wziąć pod uwagę współczynnik likwidacji szkody? | Maksymalne ubezpieczenie na życie (5)

D.Obejmuje to również wszystkie wydatki na czesne i przybory szkolne.

Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie terminowej wypłaty odszkodowań i uproszczenie obsługi szkód dla naszych klientów. Jednocześnie nasze starania pomagają nam również wypełniać naszą społeczną odpowiedzialność za wspieranie przyszłości dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Wysiłki te znajdują również odzwierciedlenie we wzroście procentowym odszkodowań i szkód rok do roku.

Ponadto Max Life Insurance miał najnowszy współczynnik wypłacanych odszkodowań (współczynnik wypłacalności szkód) na poziomie 99,34%* za rok obrotowy 2021-22,

*Źródło — roczne zbadane finanse za rok obrotowy 21-22

Dlaczego warto wziąć pod uwagę współczynnik likwidacji szkody? | Maksymalne ubezpieczenie na życie (6)

Poznaj swój współczynnik rozliczeń roszczeń lub #IndiaKeBharoseKaNumber

Kupując ubezpieczenie terminowe, ważne jest, aby zrozumieć, czym jest współczynnik likwidacji szkód i jak działa jako ostateczny miernik wyboru ubezpieczyciela na życie. Ubezpieczenie terminowe to nie tylko najtańszy i najskuteczniejszy sposób na finansowe zabezpieczenie życia i celów rodziny. Jednocześnie wiedz, że poza tobą masz ubezpieczyciela z dobrym współczynnikiem likwidacji szkód, możesz być pewien, że twoja rodzina w żałobie nie będzie musiała zajmować się kłopotami związanymi ze składaniem roszczeń i wypłatą odszkodowania, jeśli coś ci się stanie.

W Max Life Insurance znaczenie współczynnika wypłaconych roszczeń lub współczynnika rozliczeń szkód polega na byciu #IndiaKeBharoseKaNumber - zapewnianiu bezproblemowej i bezproblemowej wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych Twojej rodzinie., przekroczyliśmy wszelkie oczekiwania z ostatnich 5 lat, osiągając najnowszy współczynnik rozliczeń szkód lub wskaźnik wypłaconych odszkodowań na poziomie 99,34%* za rok budżetowy 2021-22. Dzięki temu w Max Life Insurance wiesz, że likwidacja szkód będzie nie tylko szybka, ale także ostateczna.

*Źródło — roczne zbadane finanse za rok obrotowy 21-22

ARN:- lipiec/BG/22

Kalkulatory

 • Kalkulator podatku dochodowego
 • Kalkulator planu terminowego
 • Kalkulator inwestycji
 • Moc kalkulatora złożonego
 • Kalkulator planowania emerytury

Artykuły ubezpieczeniowe

 • Różnica między ubezpieczeniem na życie a ubezpieczeniem zdrowotnym
 • Korzyści z zostania agentem ubezpieczeniowym
 • Rola IRDAI
 • Różne rodzaje ubezpieczeń na życie
 • Jak łatwo kupić ubezpieczenie na życie?
 • Wskazówki do rozważenia przed zakupem ubezpieczenia zdrowotnego

Artykuły inwestycyjne

 • Korzyści z planu inwestycyjnego ULIP
 • Co to jest siła łączenia?
 • Rodzaje ULIP-ów
 • Jak zaoszczędzić na podatkach dzięki ULIP
 • Maksymalizuj zwroty dzięki ULIP
 • Najlepsze inwestycje krótkoterminowe dla oszczędności podatkowych

FAQs

Jakie czynniki decydują o wyborze konkretnej umowy ubezpieczeniowej? ›

Szczególną uwagę zwrócono na następujące zagadnienia: 1. Rozpoznanie motywów, jakimi kierowali się klienci podczas wyboru zakładu ubezpieczeń i zakupu polisy. 2. Określenie, z jakich kanałów dystrybucji klienci firm ubezpieczeniowych korzystali najczęściej.

Czy można ubiegać się o odszkodowanie z dwóch polis? ›

Nie ma możliwości uzyskania wielokrotności odszkodowania z kilku różnych polis, ponieważ nie można wzbogacić się poprzez uzyskane świadczenia odszkodowawcze. Dlatego nie ma potrzeby ubezpieczenia tego samego mienia i skutków zdarzenia w kilku zakładach ubezpieczeń.

Co to jest samodzielną likwidacją szkody? ›

Aby przeprowadzić uproszczoną likwidację szkody, należy przesłać ubezpieczycielowi dokumentację oraz szczegółowe zdjęcia uszkodzonego pojazdu. W ten sposób można uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy i własnego AC.

Co to znaczy likwidacja szkód? ›

Likwidacja szkody - postępowanie prowadzone przez zakład ubezpieczeń, polegające na ustaleniu przyczyn oraz odpowiedzialności za powstanie szkody. Ma na celu ustalenie okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia oraz ocenę skali szkód. Zmierza również do ustalenia wysokości odszkodowania.

Co jest podstawowym celem ubezpieczenia terminowego na życie? ›

Co jest podstawowym celem terminowego ubezpieczenia na życie? Podstawowym celem w polisie terminowej jest zapewnienie ochrony na określony czas. Takie rozwiązanie może być dobre np. w sytuacji, gdy decydujemy się na wysoki kredyt hipoteczny i chcemy zabezpieczyć swoich najbliższych.

Co jest brane pod uwage przy ubezpieczeniu? ›

Towarzystwa ubezpieczeniowe wyliczając wysokość składki, biorą pod uwagę wiele czynników związanych zarówno z kierowcą, jak i pojazdem. Znaczenie ma wiek właściciela, liczba lat za kierownicą, historia szkodowości, a także miejsce zamieszkania czy stan cywilny.

Czy można wypłacić pieniądze z polisy na życie? ›

Pieniądze ze swojego ubezpieczenia na życie możesz wypłacać w zależności od wybranej umowy – w każdym momencie lub po dwóch latach. Najkorzystniej będzie, jeśli zrobisz to, gdy Twoja umowa się skończy. Dzięki temu otrzymasz pełną kwotę, na którą się ubezpieczyłeś.

Czy warto mieć kilka ubezpieczeń na życie? ›

Czy zawsze warto mieć kilka polis na życie? Kilka ubezpieczeń oznacza większą ochronę oraz szansę na otrzymanie większego świadczenia. Polisy mogą również wzajemnie się uzupełniać w zakresie ochrony. Jest to niewątpliwie korzystne rozwiązanie.

Co potrzeba do wypłaty z polisy na życie? ›

Dokumenty potrzebne do wypłaty świadczenia
 • Wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego (często na formularzu Towarzystwa);
 • Odpis skrócony aktu zgonu głównego ubezpieczonego (oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie);
 • Kopię zaświadczenia stwierdzającego przyczynę zgonu (karta zgonu lub dokumentacja medyczna).

Jaki sposób likwidacji szkody wybrać? ›

Wariant likwidacji szkody wybieramy w momencie likwidacji szkody z OC sprawcy lub decydując się na ofertę autocasco. Możemy wybrać wariant kosztorysowy lub warsztatowy, w tym ASO. W wariancie warsztatowym szkoda naprawiana jest w warsztacie, który rozlicza się bezpośrednio z ubezpieczycielem.

Jak rozmawiać z likwidatorem szkód? ›

Na początku musimy niezwłocznie powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o fakcie wystąpienia szkody. Możemy tego dokonać telefonicznie, faksem, lub e-mailem. Od tego momentu rusza procedura. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 7 dni na podjęcie niezbędnych czynności, które mają wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.

Czy można zmienić sposób likwidacji szkody? ›

Poszkodowany oczywiście może zmienić decyzje co do wyboru sposobu likwidacji szkody. W takiej sytuacji należy poinformować zakład ubezpieczeń. Istotnym elementem jest złożenie upoważnienia, np. dla warsztatu naprawczego – jak ma to być forma bezgotówkowa – lub jego odwołanie, jeśli z niej zrezygnuje.

Ile czasu ma firma ubezpieczeniowa na likwidację szkody? ›

Zasadą jest, że zakład ubezpieczeń obowiązany jest wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. Termin ten może ulec wydłużeniu tylko w sytuacji, gdy niemożliwe jest wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia.

Na czym polega metoda serwisowa likwidacji szkód? ›

Metoda serwisowa polega na naprawie uszkodzonego auta w autoryzowanym warsztacie wybranym przez ciebie, bądź upoważnionym zakładzie współpracującym z ubezpieczycielem, w którym sprawca miał wykupione OC. Z kolei w metodzie kosztorysowej poszkodowany otrzyma na konto pieniądze na pokrycie szkód.

Jakich dokumentów może żądać ubezpieczyciel? ›

Ubezpieczyciel może wymagać np.:
 • dokumentacji medycznej potwierdzającej wystąpienie zdarzenia,
 • oświadczenia sprawcy lub potwierdzenia z policji,
 • skanu lub zdjęcia dowodu rejestracyjnego samochodu (jeśli doszło do wypadku samochodowego),
 • skróconego odpisu aktu zgonu.

Co sprzedają banki w ramach bancassurance? ›

Pod pojęciem bancassurance rozumie się sprzedaż umów ubezpieczenia w formie indywidualnej lub grupowej klientom banków poprzez sieć dystrybucji banku (oddziały, mobilnych sprzedawców, pracowników banku, call centre, internet, pośredników finansowych).

Kiedy warto kupować ubezpieczenie na życie i dożycie? ›

To, kiedy warto kupować ubezpieczenie na dożycie i życie jest zależne od stanu zdrowia, sytuacji zawodowej, finansowej, a także rodzinnej. Niewątpliwie osoby mające na sobie odpowiedzialność za rodzinę powinny się ubezpieczyć.

Czy Terminowe ubezpieczenie na życie jest wypłacane zawsze po śmierci ubezpieczonego? ›

W przypadku polisy terminowej na życie ubezpieczasz stałą kwotę. Kwota ta pozostaje niezmienna przez cały okres ubezpieczenia. Zatem w momencie śmierci ubezpieczonego zawsze wypłacana jest taka sama kwota dla uposażonego. Przy tej formie nie ma znaczenia, czy umrzesz w pierwszym roku ubezpieczenia, czy w ostatnim.

Jakie główne 3 czynniki uwzględnia się w kalkulacji składki w ubezpieczeniach na życie? ›

Opłacenie polisy na rok z góry może przynieść nam wiele korzyści – w takiej sytuacji towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj oferty atrakcyjne rabaty. Wpływ na cenę składki mają również: zakres ochrony, wiek oraz nasz stan zdrowia.

Co wpływa na wysokość składki w ubezpieczeniach na życie? ›

Na cenę polisy wpływ ma wybrana suma ubezpieczenia, zakres ochrony, wiek ubezpieczonego oraz jego stan zdrowia.

Od czego zalezy wysokosc ubezpieczenia? ›

Pojemność silnika, wiek i przebieg auta, a także sposób użytkowania samochodu – to wszystko ma znaczenie. Dodatkowym czynnikiem, który może wpływać na wysokość OC jest forma płatności. Opłacenie polisy na cały rok z góry zwykle będzie dla kierowcy finansowo korzystniejsze niż płatność w ratach.

Jak dlugo czeka się na pieniądze z ubezpieczenia na życie? ›

Jeśli dojdzie do zdarzenia, które umowa ubezpieczenia na życie obejmuje zakresem swojej ochrony, to towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłaty świadczenia. Terminy są dwa: do 30 dni w przypadku świadczenia bezspornego; do 15 kolejnych dni w przypadku wyjaśnienia okoliczności dodatkowych.

Kto dziedziczy polise na życie? ›

Kto dziedziczy pieniądze z polisy na życie? Odziedziczyć pieniądze z polisy na życie może zarówno małżonek, czy też dziecko, jak i ktoś, kto nie jest spadkobiercą ustawowym, np. konkubent lub przyjaciel albo dowolna, wskazana przez ubezpieczonego osoba. W sytuacji, gdy uposażonym została jakaś instytucja, np.

Czy płaci się podatek od polisy na życie? ›

Czy zawarcie umowy ubezpieczenia na życie i dożycie będzie wiązało się z koniecznością zapłaty podatku? Na szczęście nie! Mimo że polisa na życie i dożycie ma na celu oszczędzanie pieniędzy w przyszłość, nie podlega ona opodatkowaniu.

Co grozi za podwójne ubezpieczenie? ›

Tak, aby została zachowana ciągłość ubezpieczenia auta. Jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku, w 2022 r. grozi Ci kara w wysokości nawet 6020 zł.

Czy można być ubezpieczonym w dwóch krajach jednocześnie? ›

W Unii Europejskiej (UE) możesz pracować w jednym lub kilku państwach członkowskich jednocześnie. Jednak składki na ubezpieczenie zdrowotne możesz płacić tylko w jednym państwie. Jest to tzw. zasada podlegania wyłącznie jednemu ustawodawstwu.

Ile dostanę za operacje z PZU? ›

50% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej II klasy, ​30% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej III klasy, 10% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej IV klasy, 5% sumy ubezpieczenia – po operacji chirurgicznej V klasy.

Ile dostaje się za śmierć matki? ›

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS w przypadku śmierci rodzica przysługuje aktualnie w kwocie 101 926,00 zł. Jeżeli nie jesteś jedynym dzieckiem zmarłego rodzica, to wtedy odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powiększy się o dodatkowe 19 819,00 zł za każdą kolejną uprawnioną osobę.

Czy dziecko po śmierci rodzica należą się pieniądze? ›

Podstawowym świadczeniem w tego typu sytuacjach jest zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 złotych dla dzieci czy osób spokrewnionych. Oprócz tego, poszkodowanemu przez śmierć rodzica dziecku należy się odszkodowanie z ubezpieczenia czy zadośćuczynienie za szkodę niematerialną.

Czy potrzebne jest zaświadczenie o zakończeniu leczenia do odszkodowania? ›

Poszkodowany, który zakończył leczenie całkowicie lub po prostu zamknął kolejny jego etap może ponownie wystąpić z roszczeniem do ubezpieczyciela. Należy ponownie złożyć wniosek odszkodowawczy opisać postępy w leczeniu, stan zdrowia i rokowania na przyszłość. Ponownie należy też załączyć dokumentację medyczną.

Ile kosztuje wycena szkody? ›

Najczęściej za wycenę samochodu osobowego rzeczoznawca pobiera opłatę w wysokości 250-500 zł, a za szacowanie szkód w pojeździe 300-500 zł. Niemniej jednak koszt opinii rzeczoznawcy w wielu przypadkach może się przełożyć na Twoje korzyści finansowe, dlatego warto rozważyć skorzystanie z jego usług.

Co po otrzymaniu kosztorysu? ›

Odszkodowanie wypłacane jest bezpośrednio poszkodowanemu, po zaakceptowaniu przez niego kosztorysu. Najczęściej wypłata z polisy OC sprawcy odbywa się z uwzględnieniem podatku VAT (chyba, że poszkodowany jest płatnikiem VAT), a z Autocasco bez VAT-u.

Co to jest AC kosztorys? ›

Oznacza, że w momencie szkody ubezpieczyciel sporządzi kosztorys i na jego podstawie wypłaci odszkodowanie, a naprawą zajmujesz się na własną rękę. Ubezpieczenie AC kosztorysowe może być opłacalne dla właścicieli starszych pojazdów i przy dużej szkodzie, gdy naprawa nie przywróci stanu auta sprzed wypadku.

Co zrobić gdy wycena szkody jest za niska? ›

Co zrobić, gdy odszkodowanie z OC sprawcy będzie za niskie? Jeśli wycena ubezpieczyciela sprawcy odbiega od rzeczywistych kosztów szkody, warto odwołać się od tej decyzji i złożyć reklamację. W sytuacji, gdy odwołanie nie przyniesie pożądanych efektów, można zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego.

Który ubezpieczyciel najlepiej likwiduje szkody? ›

WARTA zdecydowanie najlepiej na rynku likwiduje szkody klientów.

Co zrobić gdy ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie? ›

Gdzie zgłosić zaniżone odszkodowanie? Jeśli poszkodowany uważa, że otrzymał zbyt niskie odszkodowanie powinien złożyć odwołanie do swojego ubezpieczyciela, w którym zażąda wypłaty wyższego świadczenia pieniężnego.

Co jeśli nie zgadzam się z wycena szkody przez ubezpieczyciela? ›

Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub ustnie. Jeśli ubezpieczyciel nie rozpatrzy odwołania pozytywnie, masz prawo skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego, z mediacji lub sądu polubownego, a także wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

Co mówić rzeczoznawcy? ›

W kompetencjach rzeczoznawcy masz zapewnione:
 • dokonanie rzetelnej wyceny wartości samochodu;
 • sprawdzenie, w jaki sposób doszło do szkody;
 • określenie, jak zdarzenie drogowe wpłynęło na zmianę wartości auta;
 • sporządzenie opinii i analizy kolizji;
 • opracowanie kosztów naprawy;
Jun 2, 2021

Czy firma ubezpieczeniowa kontaktuję się że sprawcą kolizji? ›

Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel analizuje nadesłaną dokumentację — w tym oświadczenie kierowcy, który spowodował kolizję. Kontaktuje się z nim także i pyta, czy potwierdza on okoliczności zdarzenia. W tym momencie sprawca potwierdza okoliczności zdarzenia, następuje likwidacja szkody i wypłata odszkodowania.

Co można zrobić gdy ubezpieczyciel zwleka z wypłata odszkodowania? ›

Jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, należy złożyć reklamację, czyli odwołać się od decyzji. W sporze pomoże kancelaria odszkodowawcza oraz rzecznik finansowy. Gdy sprawy nie da się załatwić polubownie, wypłata odszkodowania może z powodzeniem zostać wywalczona w sądzie.

Kiedy zakład powinien podjąć postępowanie likwidacyjne? ›

Co do zasady, zakład ubezpieczeń jako profesjonalista jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego we własnym zakresie. Pomimo powyższego zakład ubezpieczeń powinien wypłacić bezsporną część świadczenia (niekwestionowaną przez żadną ze stron) w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Jak odzyskać pieniądze z polisy na życie? ›

Przy rezygnacji z ubezpieczenia na życie i chęci odzyskania środków należy złożyć odpowiedni wniosek w siedzibie towarzystwa ubezpieczeniowego i uargumentować podwód swojej decyzji.

Od jakich czynników parametrów zależy wartość składki ubezpieczeniowej? ›

Wysokość składki ubezpieczeniowej jest zależna zarówno od zakresu ochrony gwarantowanej przez ubezpieczenie, jak i ryzyka ubezpieczeniowego, czyli prawdopodobieństwa wystąpienia szkody, za którą ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie.

Od czego zalezy kwota ubezpieczenia? ›

Pojemność silnika, wiek i przebieg auta, a także sposób użytkowania samochodu – to wszystko ma znaczenie. Dodatkowym czynnikiem, który może wpływać na wysokość OC jest forma płatności. Opłacenie polisy na cały rok z góry zwykle będzie dla kierowcy finansowo korzystniejsze niż płatność w ratach.

Jakie czynniki wpływające na wysokość składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach majątkowych? ›

Wysokość składki zależna jest od takich czynników jak:
 • wiek osoby ubezpieczonej,
 • płeć,
 • stan zdrowia,
 • rodzaj wykonywanej pracy,
 • długość okresu obowiązywania polisy,
 • suma ubezpieczenia,
 • wartość przedmiotu ubezpieczenia.
Oct 26, 2020

Dlaczego należy dokładnie zapoznać się z OWU przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej? ›

Przed zawarciem umowy należy zapoznać się z zapisami OWU, ponieważ regulują one obowiązki stron umowy ubezpieczenia, czyli ubezpieczającego, ubezpieczonego i ubezpieczyciela. OWU precyzują między innymi, co jest przedmiotem ubezpieczenia, jaka jest jego suma i zakres, jakie są wyłączenia odpowiedzialności.

Czy suma ubezpieczenia może być niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia? ›

Jeżeli określona w umowie suma ubezpieczenia jest niższa od wartości ubezpieczenia, ubezpieczyciel odpowiada za szkody w stosunku, w jakim pozostaje suma do wartości ubezpieczenia.

Po jakim czasie ma się zniżki OC przechodzą na współwłaściciela? ›

Współwłaściciel pojazdu może korzystać ze zniżek OC bardziej doświadczonego właściciela, ale nie są one do niego przypisane. Nie da się ich w żaden sposób na stałe przenieść na kogoś innego. Trzeba pamiętać, że niezależnie od tego, kto spowoduje szkodę, obydwaj tracą wypracowane zniżki OC.

Czy ubezpieczyciel może zmienić wysokość składki podczas okresu ochrony? ›

Czy ubezpieczyciel może zmienić wysokość składki podczas okresu ochrony OC? Tak. Na podstawie art. 816 Kodeksu cywilnego, jeśli wystąpią istotne okoliczności zwiększające prawdopodobieństwo powstania szkody, to każda ze stron umowy ubezpieczenia OC może domagać się zmiany wysokości składki.

Co to jest górna granica odpowiedzialności? ›

Suma gwarancyjna określa górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, czyli maksymalną wysokość odszkodowania wypłacanego przez daną firmę, i nie może być niższa od kwot podanych w ustawie.

W jaki sposób Ubezpieczony może zgłosić roszczenie? ›

Jak zgłosić roszczenie o odszkodowanie z polisy na życie? Aby zgłosić roszczenie o odszkodowanie z polisy na życie, należy skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym, z którym została zawiązana umowa. Wypłata z polisy jest możliwa tylko w sytuacji, kiedy doszło do zdarzenia objętego umową.

Czy wysokość składki ubezpieczeniowej jest równa oczekiwanej wartości odszkodowania? ›

W ubezpieczeniach majątkowych wysokość świadczenia zależy od wartości szkody, jaką w ma- jątku ubezpieczonego wywołało zdarzenie ubezpieczeniowe. W ubezpieczeniach osobowych nie ma takiej zależności.

Od czego uzależniona jest suma ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowych? ›

Suma Ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości ubezpieczanego mienia. Od wysokości Sumy Ubezpieczenia uzależniona jest wielkość składki ubezpieczeniowej oraz, co bardziej istotne, wysokość odszkodowania, jakie otrzymasz.

Dlaczego ubezpieczenie powinno się zmieniać w ciągu życia? ›

Gdy je tracimy, znika stabilizacja i poczucie bezpieczeństwa. Naszą codzienność trzeba dostosować do nowej sytuacji. Gdy nasze życie gwałtownie się zmienia – pojawia się choroba, nieszczęśliwy wypadek, śmierć bliskiej osoby – wyjątkowym wsparciem są ubezpieczenia ochronne.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 14/01/2024

Views: 5475

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.